Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Pomagam w tworzeniu, prowadzeniu i likwidacji spółek handlowych, doradzając także w zakresie ich łączenia, podziału i przekształceń. Świadczę usługi zastępstwa w postępowaniach rejestrowych. Sporządzam dokumenty niezbędne w bieżącej działalności spółek, zapewniając w szczególności obsługę prawną organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Służę pomocą w zakresie zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych. Pomagam w dochodzeniu zobowiązań spółki od wspólników spółek osobowych oraz członków zarządu i likwidatorów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto doradzam w przedmiocie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce przez członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów.