Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

W ramach tego obszaru prawa doradzam osobom uczestniczącym w obrocie nieruchomościami. Moja pomoc obejmuje kwestie dotyczące prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, jak również ograniczonych praw rzeczowych, w tym w szczególności służebności i hipoteki.

Pomagam w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu zasiedzenia, zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości do korzystania (tzw. podział quoad usum). Prowadzę procesy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto udzielam pomocy w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Moje usługi obejmują również wsparcie w sprawach o charakterze administracyjnym. Dotyczy to zwłaszcza postępowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej czy wywłaszczenia nieruchomości) oraz postępowań przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego (np. w przedmiocie samowoli budowlanej).